Odredbe Obiteljskog zakona vezane uz noćne izlaske

23 sata, a još si vani - zakonska regulativa

23 sata još si vani

Djetetu mlađem od 16 godine ne smijete dozvoliti noćne izlaske, kojima se smatra razdoblje od 23 do 5 sati.

Poštovani roditelji i učenici,

sigurno ste se sto puta zapitali do kada Vaše dijete smije ostati vani, kojim je zakonom to regulirano te koje je postupanje nadležnih tijela kada zateknu maloljetnu osobu u noćnom izlasku. S obzirom da je javnost vrlo malo informirana o ovoj temi, odlučili smo detaljno istražiti temu te smo kontaktirali nadležna tijela.

 

Dakle, Obiteljskim zakonom i to člankom 93. stavak 5:

Roditelji su dužni i odgovorni djetetu mlađem od šesnaest godina zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenja.

a članak 93., stavak 6 kaže:

Noćnim izlaskom iz stavka 5. ovog članka se smatra vrijeme od dvadeset tri do pet sati.

sukladno članku 95.,  stavak 4.:

Roditelji imaju pravo, dužnost i odgovornost nadzirati djete u njegovom druženju s drugim osobama, kao i komunikaciju na društvenim mrežama, odnosno drugim oblicima elektroničke komunikacije te mu zabraniti druženje i komunikaciju koja nisu u skladu s djetetovom dobrobiti.

Dakle, ukratko, Zakon kaže da dijete mlađe od 16 godina ne smije boraviti izvan svoga doma u periodu od 23 do 5 sati,osim uz pratnju roditelja ili neke druge punoljetne osobe u koju roditelji imaju povjerenje. Vi, kao roditelj, dužni ste djetetu mlađm od 16 godina zabraniti noćne izlaske, radi sprječavanja njegovog druženja i komuniciranja s drugim osobama koje bi mogle loše utjecati na dijete.

Upitali smo Ravnateljstvo policije da nam pojasne što će policijski službenici učiniti kada zateknu dijete mlađe od 16 godina, bez pratnje u noćnom izlasku:

Poštovani,


U članku 95. Obiteljskog zakona (NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 i 61/11) propisano je da radi dobrobiti djeteta, a u skladu s njegovom dobi i zrelosti, roditelji imaju pravo i dužnost nadzirati ga u njegovu druženju s drugim osobama. S tim u vezi, roditelji imaju pravo i dužnost djetetu mlađem od 16 godina života zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje. Noćnim se izlaskom smatra vrijeme od 23 do 5 sati.
Kada policija zatekne dijete mlađe od 16 godina u noćnom izlasku u tom slučaju djeca se dovedu u policijsku postaju te se zovu roditelji ili skrbnici da dođu po dijete. U situacijama kada roditelji ne mogu/ne žele doći poziva se dežurni djelatnik Centra za socijalnu skrb koji poduzima daljnje korake. 

S poštovanjem, Odnos s javnošću Ravnateljstva policije

Iz Centra za socijalnu skrb poručuju:

Poštovani,

Temeljem vašeg upita o ovlastima i postupanju Centra za socijalnu skrb prilikom obavijesti policije vezano uz čl.93. Obiteljskog zakona  dostavljamo vam traženu informaciju.

 

 

Djelatnost centara za socijalnu skrb je raznolika  i unutar svakog centra djeluju Odjeli  koji se bave specifičnom tematikom. U našem Centru navedena problematika tretira se u Odjelu za djecu, brak i obitelj, Odsjek za djecu i mlade s problemima u ponašanju u kojem djeluje stručni tim u sastavu socijalni radnik, socijalni pedagog i psiholog. 

Po primitku prijave od strane policije, u Centar se pozivaju  maloljetnik  i njegov roditelj i tijekom prvog razgovora se prikupljaju osnovne informacije o djetetu i roditeljima. Ukoliko se utvrdi da roditelji adekvatno brinu o djetetu,  da dijete ne iskazuje teškoće ni probleme u ponašanju, roditelji se usmeno upozoravaju na zakonske odredbe opisane u čl. 93. OZ-a,te se potpisuje izjava o tome da spram obitelji nije potrebno intervenirati mjerama iz naše nadležnosti.

Ukoliko se utvrdi da  maloljetnik iskazuje probleme u ponašanju  vrši se  ambulantna dijagnostičke obrada  s ciljem određivanja daljnjeg adekvatnog tretmana.

 Ukoliko se utvrdi da roditelji brinu o odgoju djeteta ali griješe u odgoju, istima će se ukazati na njihove propuste usmeno ili pismeno, može ih se uputiti na savjetovanje u Obiteljski centar  ili neku drugu ustanovu ili Udrugu.

Kada se utvrdi da se propusti u odgoju o skrbi o djetetu više vrsni ili učestali  roditeljima se može odrediti mjera stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu, kako bi im se putem stručne osobe pomoglo da prevladaju trenutne teškoće.

Procijeni li se  da roditelji iz bilo kojih razloga nisu u mogućnosti svakodnevno pratiti i kontrolirati  djetetovo ponašanje i obrazovni proces Centar može također prema obiteljskom zakonu dati prijedlog sudu  da se dijete ili  maloljetnik povjeri  Domu na poludnevni ili stalni boravak

 

 Ukoliko se prema obitelji poduzme neka mjera iz naše nadležnosti centar je dužan pratiti tijek provođenja mjere i rezultate tretmana.

 

Do sada su kod većine obitelji utvrđene su uredne obiteljske prilike bez značajnijih propusta u odgoju od strane roditelja stoga su intervencije najčešće bile jednokratne.

Centar za socijalnu skrb Rijeka

Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Do kada smijete ostati vani?

Mlađa/i sam od 16 godina i mogu ostati vani do 23 sata.

25%

Starija/i sam od 16 godina i mogu ostati vani do 23 sata.

14%

Mlađa/i sam od 16 godina i mogu ostati vani nakon 23 sata.

12%

Starija/i sam od 16 godina i mogu ostati vani nakon 23 sata.

49%

 

Komentari na članak

Vezani članci

MZOS

Strategija za budućnost

Usvojen zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Hrvatski je Sabor 8. veljače 2013. godine usvojio Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Riječ je o zakonu kojim se uspostavlja Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) kojim se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. HKO je reformski instrument koji ima za cilj povećanje transparentnosti i kvalitete cjelokupnog obrazovnog sustava, povezivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada te uspostavu formalnog sustava priznavanja neformalnog i informalnog učenja.

naslovna

Potreba za naglašenjem važnosti i bogatstva ovog zanemarenog školskog predmeta

Zašto likovna umjetnost nije popularna među mladima?

Likovna umjetnost, uspoređujući s glazbom ili filmom, u društvu mladih danas nema ni upola tako velik značaj kao prije. Prava je rijetkost naići na nekoga tko ju doista cijeni i razumije jer je pojam likovne umjetnosti među mladima uglavnom sveden na umijeće „lijepog crtanja“.

v

Uspješni, slavni i bogati bez diplome

Postali su svjetske zvijezde, a neki od njih nemaju završenu niti srednju školu

Iako obrazovanje ne treba poistovjećivati s inteligencijom, većina se ljudi iznenadi kada čuju da neke od najvećih zvijezda nisu završile ni srednju školu.

Stog knjiga

NATJECANJE: JUVENES TRANSLATORES

NATJECANJE: JUVENES TRANSLATORES

NATJECANJE: JUVENES TRANSLATORES

Naslovna

SPREMNI KRENITE U NOVU ŠKOLSKU GODINU

Tajne dobrog uspjeha u školi

Neki su rođeni s talentom za učenje dok nekima treba više vremena te se trebaju više potruditi. „Bez muke nema nauke“, kaže stara poslovica, ali neki odlikaši imaju tajne kojima postižu svoj uspjeh. U nastavku ovog članka pročitaj kako postići dobar uspjeh u školi.