Ispitni katalog DM - Fizika 2016./2017.

DM - Fizika

Provjerite što Vas očekuje na državnoj maturi iz fizike u ovoj školskoj godini!

Fizika je na državnoj maturi izborni predmet.

 

U Ispitnome katalogu za državnu maturu iz Fizike jasno je opisano što će se i na koji način ispitivati u ispitu državne mature iz Fizike u školskoj godini 2016. /2017. Usklađen je s odobrenim Nastavnim planom i programom za Fiziku u gimnazijama.

Ispitom iz Fizike provjerava se u kojoj mjeri pristupnici znaju, tj. mogu primijeniti:

• matematička i eksperimentalna znanja i vještine u fizici

• osnovne koncepte i zakone iz područja mehanike

• osnovne koncepte i zakone iz područja termodinamike

• osnovne koncepte i zakone iz područja elektriciteta i magnetizma

• osnovne koncepte i zakone iz područja titranja, valova i optike

• osnovne koncepte i zakone iz područja moderne fizike.

 

Primjena matematičkih i eksperimentalnih znanja i vještina podrazumijeva se u svim navedenim 

područjima u fizici.

Cijeli ispitni katalog s područjima ispitivanja možete pronaći ovdje.

Za dodatnu pripremu ne zaboravite pregledati i zadatke s prijašnjih matura.

 

Komentari na članak

Vezani članci

Ispitni katalog DM - Informatika 2016./2017.

DM - Informatika

Provjerite što Vas očekuje na državnoj maturi iz informatike u ovoj školskoj godini!

Ispitni katalog DM - Hrvatski jezik 2016./2017.

DM - Hrvatski jezik

Pogledajte što Vas očekuje na maturi iz hrvatskog jezika ove školske godine!

ncvvo_nacionalni_centar_za_vanjsko_vrednovanje_obrazovanja_tabla.jpg

Žalbe upućene direktno na e-mailove Centra neće se razmatrati

Ovako se podnosi žalba ili prigovor na privremene rezultate državne mature

Danas u 12.00 sati objavljeni su rezultati ispita državne mature koje su pristupnici polagali u ljetnome roku školske godine 2015./2016. Pristupnici će imati punih 48 sati za žalbu, no pogledajte na koji način se ista podnosi jer se prigovori poslani putem e-maila neće razmatrati.

Ispitni katalog DM - Filozofija 2016./2017.

DM - Filozofija

Provjerite što Vas očekuje na državnoj maturi iz filozofije u ovoj školskoj godini!

Ispitni katalog DM - Matematika 2016./2017.

DM - Matematika

Provjerite što Vas očekuje na državnoj maturi iz matematike u ovoj školskoj godini!