Skripte/Forum

Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koja je vaša idealna destinacija za maturalac?

Češka

15%

Španjolska

30%

Italija

8%

Nizozemska

19%

Hrvatska

5%

Grčka

23%