Srednjoškolske institucije

Škola

Institution school 48200088080538d266fc407383706bf42e4d2f4206f99eff1293c0ed22568c0b

Prva riječka hrvatska gim5

Rijeka

Jane Sclaunich

Škola

0da2d3a8abc520b77ee8250f93e039f858167d61

Škola

418d9035d4df0badfcde678833596fb8b1989f06

Medicinska škola Dubrovnik

Dubrovnik

Marina Rudenjak-Lukenda, prof.

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Virovitica

Virovitica

Staniša Žarković, diplomirani socijalni radnik

Škola

0b8f57b9b3e5e08015290358c74ff5401063ecda

Glazebna škola Karlovac

Karlovac

Ljiljana Ščedrov, prof.

Škola

5df8bd672e6aa651fa3c07071dca8a3ca58a6e1d