Srednjoškolske institucije

Škola

B6dd279799cabf3698e75cbadfa034685ba8fcae

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Kvarner

Rijeka

Anđelka Jurašić-Mikašinović,prof.

Učenički dom

5c3c7b5d829c6e57d040b64faa2db57de4301ed9

Škola

185da566f267385a93b84ae58c935c82c9f8f9e6

Škola

5c82b354d9b41e2978e7362282cc9f07b57e67ff

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec

ETS

Čakovec

BOSILJKA VINKOVIĆ-KUKOLIĆ