Srednjoškolske institucije

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Virovitica

Virovitica

Staniša Žarković, diplomirani socijalni radnik

Škola

Institution school 48200088080538d266fc407383706bf42e4d2f4206f99eff1293c0ed22568c0b

Obrtnička

Opatija

Prof.Lore dana Grdinić

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Lovran

Rijeka

mr.sc. Nataša Tomić, prof.

Škola

290cf36174bddae7306f928d2e28ff9ba466217d

Škola

734658080dc41cfcf4df01a3f772af3790268bc8

Škola

418d9035d4df0badfcde678833596fb8b1989f06

Medicinska škola Dubrovnik

Dubrovnik

Marina Rudenjak-Lukenda, prof.

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Kvarner

Rijeka

Anđelka Jurašić-Mikašinović,prof.