Srednjoškolske institucije

Učenički dom

Cda05dfb2a045446c65985d2f51df6ecb28d60f0

Učenički dom Paola Di Rosa

Dubrovnik

Meri Muše, dipl.iur.

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Maksimir

UDM

Zagreb

Zdravka Puljiz dipl.pedagog

Škola

52c980d30f10b996fb6668780840743cfcda5c28

Katolička gimnazija

Požega

Ivica Bedeničić, prof. latinskog i grčkog jezika

Škola

07368efd1f7f0360100092513d9de9ddf18cef09

Druga srednja škola Beli Manastir

Beli Manastir

Blaženka Kalčić, prof.

Škola

19f31dfbd5e6e067f057f99b7e4f50e30a480e6c

Glazbena škola Josipa Runjanina

Vinkovci

Darko Domaćinović, prof.

Škola

290cf36174bddae7306f928d2e28ff9ba466217d

Škola

B433fc98d2c888cfc10ebc29893267cdab0a5fdb

Srednja škola Dalj

Vinkovci

Rajko Lukić, prof.