Srednjoškolske institucije

Učenički servis

Institution service 5b97444fe7c85d70193763b7be04e7c17ed1ab118ec6298a926d3d9ab63b5af3

Škola

42197b27d454b140d3dbcf887716721b7ee84a1d

Strukovna škola Gospić

Gospić

Ivan Orešković, prof. njemačkog jezika

Učenički dom

D1a3d5e51995f01e6883427e68d5c2520b1d3c13

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Škola

Institution school 48200088080538d266fc407383706bf42e4d2f4206f99eff1293c0ed22568c0b

Obrtnička

Opatija

Prof.Lore dana Grdinić