Srednjoškolske institucije

Škola

Institution school 48200088080538d266fc407383706bf42e4d2f4206f99eff1293c0ed22568c0b

PROMETNA škola

Rijeka

Dip.polit.Branko Lubrić

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Lovran

Rijeka

mr.sc. Nataša Tomić, prof.

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Ivana Mažuranića

'Mažuranac'

Zagreb

Tomislav Domić, prof. tjelesnog odgoja

Škola

Institution school 48200088080538d266fc407383706bf42e4d2f4206f99eff1293c0ed22568c0b

Gimnazija Andrije Mohorovicica Rijeka

Rijeka

Prof.Henry Ponte

Škola

4e6f1c8254417e1c322db15b0242a4b8100fd54f

Srednja škola Jastrebarsko

Jastrebarsko

Đurđica Lončaić, prof.

Škola

Institution school 48200088080538d266fc407383706bf42e4d2f4206f99eff1293c0ed22568c0b

Medicinska skola

Rijeka

Alen Vukelić

Škola

B1d7fd0df13e72828d519b55432bfe5d979f2c7b

Glazbena škola Požega

Požega

Veljko Valentin Škorvaga, prof.