Srednjoškolske institucije

Škola

5075290347820860cf1b3b8ab6115e1fbc9b0b65

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Pula

Pula

Milica Meštrović, dipl. pedagog i sociolog

Učenički servis

Institution service 5b97444fe7c85d70193763b7be04e7c17ed1ab118ec6298a926d3d9ab63b5af3

Škola

F0d0a1dd251df1da93215ff9ee47d034eda2d422

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Kvarner

Rijeka

Anđelka Jurašić-Mikašinović,prof.