D6755d83333996cc7a8aebef34add5eed773ccc4

Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik

Dubrovnik, Škola

Dživo Brčić, prof.

Kontakt

Ul. Josipa Jurja Strossmayera 3, 20000, Dubrovnik

Mail: umjetnicka.skola.luke.sorkocevica@du.t-com.hr

Telefon: +385 20 324 636

Fax: +385 20 324 640

Komentari

Vezane institucije

Škola

9c6d2b9eb89f16410aea5a9d35b129afc804849a

Škola

Ff8018f7dc11b7d4f997d9684402bc54292b66e2

Glazbena škola Slavonski Brod

Slavonski Brod

Mirela Jagodić, prof.

Pogledaj sve institucije