1114aa3858b33f0244b02416f8ce61727d28fedd

Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

Osijek, Škola

Blaško Menalo,prof.

Kontakt

Ulica Matije Gupca 61

Mail: ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Telefon: 031/211-095

Fax: 031/212-980

Komentari

Vezane institucije

Škola

9c6d2b9eb89f16410aea5a9d35b129afc804849a

Škola

Ff8018f7dc11b7d4f997d9684402bc54292b66e2

Glazbena škola Slavonski Brod

Slavonski Brod

Mirela Jagodić, prof.

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Srednjoškolski đački dom Osijek

Osijek

Mirjana Režić, prof. hrvatskoga jezika i književnosti

Pogledaj sve institucije