42b7eb22ff9e900d76557b7fa1760bcc365e414e

Učenički dom "Podmurvice" Rijeka

Rijeka, Učenički dom

Ljiljana Kencel

Kontakt

Branka Blečića 3, 51001 Rijeka

Mail: tajnistvo@ucenicki-dom-podmurvice.hr

Telefon: 051/672-327

Fax: 051/672-327

Referada

Telefon: 051/672-327

Fax: 051/672-327

Mail: tajnistvo@ucenicki-dom-podmurvice.hr

Komentari

Vezane institucije

Učenički dom

E0df022f7065021da3da21efdc6ec0d9f0f8f4e5

Učenički dom

5dbab96b9470808f159dc9566fcd21bb6574ec35

Učenički dom

91d90ef1558a6b86ae844c32f75830606dc35850

Učenički dom

D1a3d5e51995f01e6883427e68d5c2520b1d3c13

Učenički dom

1bc9a5048d1bf6547ac094b605dc7bb52116808d
Pogledaj sve institucije