Cda05dfb2a045446c65985d2f51df6ecb28d60f0

Učenički dom Paola Di Rosa

Dubrovnik, Učenički dom

Meri Muše, dipl.iur.

Kontakt

Volantina 1, 20000 Dubrovnik

Mail: ss-dubrovnik-512@skole.htnet.hr

Telefon: 020/441-110

Fax: 020/441-111

Referada

Telefon: 020/441-110

Fax: 020/441-111

Mail: ss-dubrovnik-512@skole.htnet.hr

Komentari

Vezane institucije

Učenički dom

E0df022f7065021da3da21efdc6ec0d9f0f8f4e5

Učenički dom

5dbab96b9470808f159dc9566fcd21bb6574ec35

Učenički dom

91d90ef1558a6b86ae844c32f75830606dc35850

Učenički dom

D1a3d5e51995f01e6883427e68d5c2520b1d3c13

Učenički dom

1bc9a5048d1bf6547ac094b605dc7bb52116808d
Pogledaj sve institucije