Institution service 5b97444fe7c85d70193763b7be04e7c17ed1ab118ec6298a926d3d9ab63b5af3

Učenički dom Lovran

Rijeka, Učenički servis

mr.sc. Nataša Tomić, prof.

Kontakt

43. istarske divizije 3, 51415 Lovran

Mail: ud-lovran@ri.t-com.hr

Telefon: 051/292-444

Fax: 051/291-663

Komentari

Vezane institucije

Učenički dom

D1a3d5e51995f01e6883427e68d5c2520b1d3c13

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Lovran

Rijeka

mr.sc. Nataša Tomić, prof.

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Kvarner

Rijeka

Anđelka Jurašić-Mikašinović,prof.

Pogledaj sve institucije