2d6c6f98204ea4003058ab4ea0869614615858ee

Učenički dom Karlovac

Karlovac, Učenički dom

Saša Salaj, prof.

Kontakt

Samostanska 2, 47000 Karlovac

Mail: udk@ucenickidom-karlovac.hr

Telefon: 047/611-335

Fax: 047/611-335

Referada

Telefon: 047/611-335

Fax: 047/611-335

Mail: udk@ucenickidom-karlovac.hr

Komentari

Vezane institucije

Učenički dom

E0df022f7065021da3da21efdc6ec0d9f0f8f4e5

Učenički dom

5dbab96b9470808f159dc9566fcd21bb6574ec35

Učenički dom

91d90ef1558a6b86ae844c32f75830606dc35850

Učenički dom

D1a3d5e51995f01e6883427e68d5c2520b1d3c13

Učenički dom

1bc9a5048d1bf6547ac094b605dc7bb52116808d
Pogledaj sve institucije