93f38c329ce77c6b301b45f857927aba42534432

Učenički dom 'Hrvatski učiteljski konvikt'

Zagreb, Učenički dom

Milan Kelava

Kontakt

Klaićeva 56, 10000 Zagreb

Mail: huk@ucenickidom-huk.hr

Telefon: 01/377-5082

Fax: 01/377-5082

Referada

Telefon: 01/377-5082

Fax: 01/377-5082

Mail: info@ucenickidom-huk.hr

Komentari

Vezane institucije

Učenički dom

E0df022f7065021da3da21efdc6ec0d9f0f8f4e5

Učenički dom

5dbab96b9470808f159dc9566fcd21bb6574ec35

Učenički dom

91d90ef1558a6b86ae844c32f75830606dc35850

Učenički dom

D1a3d5e51995f01e6883427e68d5c2520b1d3c13

Učenički dom

1bc9a5048d1bf6547ac094b605dc7bb52116808d
Pogledaj sve institucije