Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Graditeljske škole Čakovec

Čakovec, Učenički dom

Nataša Vrček, dipl.inf.

Kontakt

Športska ul., 40000, Čakovec

Mail: ured@ss-graditeljska-ck.skole.hr

Telefon: 040/329-016

Fax: 040/329-016

Referada

Telefon: 040/329-016

Fax: 040/329-016

Mail: ured@ss-graditeljska-ck.skole.hr

Komentari

Vezane institucije

Učenički dom

E0df022f7065021da3da21efdc6ec0d9f0f8f4e5

Učenički dom

5dbab96b9470808f159dc9566fcd21bb6574ec35

Učenički dom

91d90ef1558a6b86ae844c32f75830606dc35850

Učenički dom

D1a3d5e51995f01e6883427e68d5c2520b1d3c13

Učenički dom

1bc9a5048d1bf6547ac094b605dc7bb52116808d
Pogledaj sve institucije