54eed3e81814a94755c0e33bcc2e45a8d13cd969

Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas"

Osijek, Škola

Ivica Mršo, prof.

Kontakt

Ivana Gundulića 38,31000 Osijek

Mail: trgos@tiksdm.hr

Telefon: 031/202-234

Fax: 031/202-234

Komentari

Vezane institucije

Škola

9c6d2b9eb89f16410aea5a9d35b129afc804849a

Škola

Ff8018f7dc11b7d4f997d9684402bc54292b66e2

Glazbena škola Slavonski Brod

Slavonski Brod

Mirela Jagodić, prof.

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Srednjoškolski đački dom Osijek

Osijek

Mirjana Režić, prof. hrvatskoga jezika i književnosti

Pogledaj sve institucije