D5982902ce7be762b525339164c03a32e80deb72

Talijanska Srednja škola Dante Alighieri, Pula - Scuola media supertiore Italiana Dante Alighieri, Pola

Pula, Škola

Debora Radolović

Kontakt

Santoriova ul. 3, 52100, Pula

Mail: dante@ss-dante-pula.skole.hr

Telefon: +385 52 385 090

Fax: +385 52 385 098

Komentari

Vezane institucije

Škola

9c6d2b9eb89f16410aea5a9d35b129afc804849a

Škola

Ff8018f7dc11b7d4f997d9684402bc54292b66e2

Glazbena škola Slavonski Brod

Slavonski Brod

Mirela Jagodić, prof.

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Pula

Pula

Milica Meštrović, dipl. pedagog i sociolog

Pogledaj sve institucije