57f3fcf24525812a92dbef3131b69123c0db4c8e

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna

Zagreb, Škola

Marija Krstić-Lukač, prof.

Kontakt

Trg maršala Tita 11, 10000 Zagreb

Mail: spud@zg.htnet.hr

Telefon: +385 1 4828 093

Fax: +385 1 4826 423

Komentari

Vezane institucije

Učenički dom

5dbab96b9470808f159dc9566fcd21bb6574ec35

Škola

9c6d2b9eb89f16410aea5a9d35b129afc804849a

Škola

Ff8018f7dc11b7d4f997d9684402bc54292b66e2

Glazbena škola Slavonski Brod

Slavonski Brod

Mirela Jagodić, prof.

Pogledaj sve institucije