8fc3a8e9b31af28d595c42cafc7febbd630f576d

Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik

Dubrovnik, Škola

Tomislav Vitković, prof.

Kontakt

Miljenka Bratoša 4, 20000, Dubrovnik

Mail: tajnistvo.pomorskaskola@gmail.com

Telefon: +385 20 435 987

Fax: +385 20 435 987

Komentari

Vezane institucije

Škola

9c6d2b9eb89f16410aea5a9d35b129afc804849a

Škola

Ff8018f7dc11b7d4f997d9684402bc54292b66e2

Glazbena škola Slavonski Brod

Slavonski Brod

Mirela Jagodić, prof.

Pogledaj sve institucije