476910b6009bef6852f99c074b48b72da779507c

Poljoprivredno-prehrambena škola Požega

Požega, Škola

Marija Grgić, dipl. informatičar

Kontakt

34 000 POŽEGA, Ratarnička 3

Mail: ured@ss-poljoprivrednoprehrambena-pozega.skole.hr

Telefon: 034/274-324

Fax: 034/271-754

Komentari

Vezane institucije

Škola

9c6d2b9eb89f16410aea5a9d35b129afc804849a

Škola

Ff8018f7dc11b7d4f997d9684402bc54292b66e2

Glazbena škola Slavonski Brod

Slavonski Brod

Mirela Jagodić, prof.

Učenički dom

1bc9a5048d1bf6547ac094b605dc7bb52116808d
Pogledaj sve institucije