Institution school 48200088080538d266fc407383706bf42e4d2f4206f99eff1293c0ed22568c0b

Medicinska skola

Rijeka, Škola

Alen Vukelić

Kontakt

Ulica braće Branchetta 11a

Mail: Med-skola-rijeka@ri.t-com.hr

Telefon: +38551217022

Fax: +38551217022

Komentari

Vezane institucije

Škola

9c6d2b9eb89f16410aea5a9d35b129afc804849a

Škola

Ff8018f7dc11b7d4f997d9684402bc54292b66e2

Glazbena škola Slavonski Brod

Slavonski Brod

Mirela Jagodić, prof.

Učenički dom

D1a3d5e51995f01e6883427e68d5c2520b1d3c13
Pogledaj sve institucije