2d2684b3cbe6c80b07cf7fb4b96f3550d967f079

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin

Pazin, Škola

Josip Šiklić, prof.

Kontakt

Šetalište pazinske gimnazije 11, 52000, Pazin

Mail: gssjd@gssjd.hr

Telefon: +385 52 624 017

Fax: +385 52 624226

Komentari

Vezane institucije

Škola

9c6d2b9eb89f16410aea5a9d35b129afc804849a

Škola

Ff8018f7dc11b7d4f997d9684402bc54292b66e2

Glazbena škola Slavonski Brod

Slavonski Brod

Mirela Jagodić, prof.

Pogledaj sve institucije