E0df022f7065021da3da21efdc6ec0d9f0f8f4e5

Dom učenika Vukovar

Vukovar, Učenički dom

Želimir Hincak

Kontakt

Kralja Zvonimira 1, 32010 Vukovar

Mail: dom.ucenika.vukovar1@vu.t-com.hr

Telefon: 032/424-808

Fax: 032/638-950

Referada

Telefon: 032/424-808

Fax: 032/638-950

Mail: dom.ucenika.vukovar1@vu.t-com.hr

Komentari

Vezane institucije

Učenički dom

5dbab96b9470808f159dc9566fcd21bb6574ec35

Učenički dom

91d90ef1558a6b86ae844c32f75830606dc35850

Učenički dom

D1a3d5e51995f01e6883427e68d5c2520b1d3c13

Učenički dom

1bc9a5048d1bf6547ac094b605dc7bb52116808d
Pogledaj sve institucije