Srednjoškolske institucije

Škola

Institution school 48200088080538d266fc407383706bf42e4d2f4206f99eff1293c0ed22568c0b

Hotelijerska-turistička škola

Opatija

ms.sc. Ksenija Beljan

Škola

F85093ebc66d28fc0655c7d931cb44f599c24c94

Učenički dom

D1a3d5e51995f01e6883427e68d5c2520b1d3c13

Škola

75e046685bd4f973517c0da09b5f0992c6ef8ba8
Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koja je vaša idealna destinacija za maturalac?

Češka

16%

Španjolska

31%

Italija

8%

Nizozemska

15%

Hrvatska

7%

Grčka

24%