Srednjoškolske institucije

Škola

Institution school 48200088080538d266fc407383706bf42e4d2f4206f99eff1293c0ed22568c0b

Građevinska tehnička škola

Rijeka

Prof.Boris Petrović

Škola

52c980d30f10b996fb6668780840743cfcda5c28

Katolička gimnazija

Požega

Ivica Bedeničić, prof. latinskog i grčkog jezika

Škola

13c045feda3670dde5bad099aef3b63a95846203

Škola

08c1ca633b11406ec4fc2a179e1f476632adb5e0

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Lovran

Rijeka

mr.sc. Nataša Tomić, prof.

Škola

42197b27d454b140d3dbcf887716721b7ee84a1d

Strukovna škola Gospić

Gospić

Ivan Orešković, prof. njemačkog jezika

Učenički dom

Institution dorm c8a0841c053bba944ae0004f7817a04786bbb43089265e02ea62122c747268f6

Učenički dom Virovitica

Virovitica

Staniša Žarković, diplomirani socijalni radnik