Impressum

VODSTVO UDRUGE

  • Iva Maria Ivanković, predsjednica (ZG)
  • Ivan Trlin, dopredsjednik (ZG/ŽU)
  • Upravni odbor:
    • Dario Topić (ZG)
    • Viktor Divjak (VŽ)
    • Dorotea Picig (KŽ)

 


VIZIJA   Umreženi i društveno aktivni srednjoškolci koji zagovaraju viši standard obrazovanja i kvalitetniji položaj                       srednjoškolaca u zajednici.

MISIJA   Provođenjem radionica, tribina i edukacija poboljšati vještine i kompetencije srednjoškolaca te im omogućiti                 sudjelovanje u formiranju politika, prava i događaja usmjerena na njihov razvoj.

CILJEVI   - poboljšanje kompetencija i vještina srednjoškolaca primjenjivih u svakodnevnici

               - stjecanje praktičnih znanja kroz volontiranje i uočavanje važnosti volontiranja

               - omogućiti srednjoškolcima uključivanje u rad institucija za obrazovanje i mlade 

               - osvjestiti srednjoškolce o važnosti medijske pismenosti i omogućiti im da kreiraju vlastiti portal


UDRUGA SREDNJOŠKOLACA HRVATSKE (USRED) nevladina je neprofitna organizacija mladih proizašla iz Udruge srednjoškolaca Vukovar s ciljem stvaranja organizacije koja će dati težinu i neovisnost Nacionalnom vijeću učenika Republike Hrvatske, trenutnom predstavničkom tijelu učenika, kako bi ono moglo kvalitetnije predstavljati i zastupati srednjoškolce na nacionalnoj i europskoj razini.

Organizacija je nastala kao inicijativa koju je pokrenulo nekoliko učenika iz Nacionalnog vijeća učenika Republike Hrvatske (saziv 2010./2012.) koji su uvidjeli probleme u učeničkom predstavništvu RH. Učenički glas nije se čuo i učenici se nisu uzimali za ozbiljno zbog ovisnosti NVURH-a prema Ministarstvu znanosti,obrazovanja i sporta te se ni danas akcije među učenicima ne smiju provoditi bez suglasnosti Ministarstva. Mi vjerujemo da se učenici mogu organizirati, ujediniti i izboriti za svoj prava,ali prvo im treba dati pravo slobode odabira i njihov glas se mora čuti.

Ideja Udruge srednjoškolaca Hrvatske je da srednjoškolcima pruži mogućnost da se informiraju, educiraju i afirmiraju razvijajući se u različitim pravcima u suradnji sa svojim vršnjacima i angažiranjem na različitim projektima, što im stari model učeničkog predstavništva nije omogućavao.