Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koja je vaša idealna destinacija za maturalac?

Češka

12%

Španjolska

29%

Italija

11%

Nizozemska

20%

Hrvatska

3%

Grčka

24%