Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koja je vaša idealna destinacija za maturalac?

Češka

14%

Španjolska

31%

Italija

8%

Nizozemska

17%

Hrvatska

6%

Grčka

24%