Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koja je vaša idealna destinacija za maturalac?

Češka

15%

Španjolska

31%

Italija

8%

Nizozemska

15%

Hrvatska

8%

Grčka

23%