Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Kako se pripremate za državnu maturu?

Učim samostalno

57%

Instrukcije

2%

Organizirane pripreme u školi

9%

Pripreme u nekom od centara za poduku

13%

Ne pripremam se

19%