Anketa

Morate odabrati odgovor u anketi da bi glasali.

Koja je vaša idealna destinacija za maturalac?

Češka

13%

Španjolska

28%

Italija

10%

Nizozemska

23%

Hrvatska

3%

Grčka

24%